Iedereen gebruikt Scrum, maar wat is het eigenlijk?

Scrum, iedereen heeft het er over, maar wat is het eigenlijk? Bij De Afdeling Marketing maken we er enthousiast gebruik van. En omdat we er zulke goede ervaringen mee hebben, leg ik in deze blog kort en simpel uit wat het is. 

Wat is Scrum?

Scrum is een flexibele en effectieve manier van werken die veel organisaties toepassen. Scrum maakt het voor een team mogelijk om een project op een productievere wijze op te leveren en tussentijds in te grijpen bij veranderingen en eventuele problemen.

Scrum is een kort cyclisch proces, waardoor je projecten tijdig kunt bijsturen. Daarnaast zorgt de scrum-aanpak voor een grote betrokkenheid van het hele team. Bij de scrum-aanpak worden projecten kleiner gemaakt in deeltaken, die in korte periodes worden opgeleverd. Deze korte periodes noemen we een sprint. Iedereen werkt samen aan één sprint en helpt elkaar waar nodig. Er wordt steeds een nieuwe taak opgepakt uit de backlog, de taak die wordt opgepakt, wordt in de sprint gezet. 

De rollen binnen Scrum

Er bestaande 4 verschillende rollen binnen Scrum:

 1. Het team
  Het team bestaat uit een aantal personen zonder hiërarchie. Er is niet een eindverantwoordelijke maar ieder teamlid neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is iedereen ook verantwoordelijk voor het hele team en helpt elkaar waar nodig. Het hele team committeert zich aan het resultaat van een sprint.
 2. Scrum master
  De scrum master bewaakt en begeleidt het scrumproces. De scrum master is ook de initiatiefnemer van alle scrum events en lost belemmering/problemen op voor het team. Scrum events zijn events waarbij de teamleden samen komen.  
 3. Product owner
  De product owner stelt de backlog op, hierover straks meer. Daarnaast stelt de product owner prioriteiten, heeft contact met de stakeholders en overlegt met hen waar nodig.
 4. De stakeholders
  De Stakeholders alle klanten van een scrum team. Het zijn de eindgebruikers van het te ontwikkelen producten. Stakeholders geven input aan het team om het gewenste eindresultaat te realiseren.

Backlog

Iedere Scrum begint met een backlog. De backlog is een lijst met ideeën/taken die binnen een project vallen en die uitgevoerd moeten worden. Het kan zijn dat er taken van de backlog afgaan of dat er taken bijkomen. Dit proces noemen we backlog refinement. Als er wordt begonnen met een taak, wordt deze uit de backlog gehaald en gaat sprint X van start.

SPRINTPROCES

Sprint planning meeting

Een sprint is de periode waarbinnen het team een uit de backlog geselecteerde taak gaat opleveren. De sprint duurt vaak 2 tot 4 weken. Voorafgaand aan de sprint wordt er geïnventariseerd hoeveel beschikbare uren het team heeft. Het hele team maakt een inschatting van het aantal uren per user story, een uses story is een korte beschrijving van een taak, vanuit het oogpunt van de eindgebruiker van het opgeleverde project, daarnaast wordt er per user story een verantwoordelijke aangewezen. De sprint backlog wordt gevuld tot dat alle beschikbare uren zijn gevuld.

Daily stand-up

De daily stand-up is een dagelijkse meeting die maximaal 15 minuten duurt. De teamleden informeren elkaar over wat zij hebben gedaan, wat zij gaan doen en of er belemmeringen zijn om hun taken gedaan te krijgen. De daily stand-up vindt face tot face plaatst, teamleden die er niet bij kunnen zijn, bellen in. De stand-up gaat dus puur om het proces, inhoudelijk wordt er niks besproken.

Backlog Grooming

Deze meeting wordt uitgevoerd door het ontwikkelteam. Het ontwikkelteam bestaat uit de product owner, stakeholders en het team. Tijdens deze meeting worden de user stories bewerkt naar de laatste inzichten. Een user story is een korte beschrijving, waarin staat wat de gebruiker van het eind product moet weten. 

Sprint Demo

Tijdens de sprint demo wordt een presentatie gegeven van het werk dat afgerond is. Ieder teamlid presenteert hierbij zijn eigen werk.

Sprint review meeting

In de sprint review meeting wordt het opgeleverde werk door de product owner en de opdrachtgever beoordeeld. Na deze meeting wordt er feedback gegeven op het opgeleverde werk om dit mee te nemen naar het volgende project.

Sprint retrospective meeting

Tijdens de retrospective meeting wordt de afgeronde sprint geëvalueerd en kijk je ook wat er de volgende keer beter kan. Het doel van deze meeting is om te leren, zodat een volgende sprint efficiënter kan verlopen. 

Benieuwd hoe wij SCRUM gebruiken? Klik hier

Door Leanne Sasker
Mijn rol bij De Afdeling marketing is automation en HubSpot specialist. Hoe automatiseer je zo veel mogelijk, zoals bijvoorbeeld: leadnurturing, interne taken/mails en opvolging naar Sales. Daarnaast verzorg ik de HubSpot trainingen/workshops (CRM, Marketing en Sales). Verder ben ik enthousiast en toegankelijk in de omgang. Vertrouwen, ruimte voor creativiteit en samen de klus klaren, maakt werken voor mij een feestje.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Zij gingen je voor